ΒΙΒΛΙΟ

Art’s Birthplace – Athina

‘’ Η τέχνη ξεπλένει από την ψυχή τη σκόνη της καθημερινότητας’’
Πάμπλο Πικάσο

H Art’s Birthplace –Athina είναι το πιο σημαντικό διεθνές γεγονός του
σύγχρονου πολιτισμού στην Time of Art gallery. Πραγματοποιείται ως θεσμός
κάθε χρόνο στην Αθήνα , ενεργοποιεί και προβάλει διάφορες τέχνες!
Λειτουργεί ως εφαλτήριο συλλογικών ζητημάτων ως πλατφόρμα για τον
προσδιορισμό του σύγχρονου πολιτισμού της μητρόπολης των Αθηναίων.
Σκοπός της είναι να συμβάλει στην καθιέρωση της Αθήνας ως σημαντικού
πολιτιστικού προορισμού για τη σύγχρονη τέχνη.
Κοιτάζουμε τον κόσμο … μέσω της Τέχνης ! Η Art’s Birthplace –Athina είναι
διεθνής εκδήλωση σύγχρονης τέχνης της Ελλάδας μέσω της οποίας η τοπική
καλλιτεχνική παραγωγή συνδέεται με τη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή της
σύγχρονης τέχνης. Έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο σημαντικές και
καινοτόμες πολιτιστικές πρωτοβουλίες της Time of art gallery
Ζούμε σε μια εποχή όπου έχουμε πολωμένες απόψεις και κάποια τάση να
σκεφτόμαστε σχεδόν ψηφιακά – ναι, όχι, αριστερά, δεξιά , σωστά λάθος .
Θα υποστήριζα ότι η δυνατότητα να κοιτάς τον κόσμο μέσα από την τέχνη και
τα διαφορετικά πλεονεκτήματα της είναι ένας πολύ υγιής τρόπος να μιλάς αυτές
τις μέρες!!!

Eleni Sakali
Painter – Interior designer
Owner of Time of Art gallery

error: Content is protected !!